Η άνθιση του Speciality Coffee

Η άνθιση του Speciality Coffee

Ο όρος speciality coffee προσδιορίζει τον καφέ εκλεκτής ποιότητας από αυστηρά επιλεγμένους κόκκους που έχουν μεγαλώσει σε ιδανικές κλιματολογικές και καλλιεργητικές συνθήκες. Χάρη στα μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, ο καφές της κατηγορίας speciality έχει κερδίσει την προτίμηση της πιο απαιτητικής μερίδας των καταναλωτών.